Så går det till

Så går det till

Therapist with client

Samtalen är 45 minuter långa men kan i särskilda fall anpassas utifrån problematik och behov.

Är man två eller fler behövs oftast längre tid så att alla får tid att säga sitt, maxtid är dock 90 minuter.


När du bokat en tid träffas vi 1-3 gånger för att göra en initial bedömning. Du får svara på frågor, kanske fylla i några formulär och beskriva det du behöver hjälp med.

Tillsammans formar vi mål för din behandling och gör upp en plan för hur du ska kunna nå dina mål och uppskattar en tid för hur lång tid detta kan ta. 

Therapist writing with client

Bra att veta innan du bokar:

Du behöver lämna fullständiga personuppgifter för att kunna boka ett samtal. Arbetet sker under sekretess ett journalsystem som är godkänt av Socialstyrelsen används.


Som alla andra inom hälso- och sjukvården, skola eller socialtjänst har jag anmälningsplikt.


Du hittar mig på S:t Olofsgatan 32E i Uppsala samt Kammakargatan 70, i Stockholm.

Möjlighet finns även till även videosamtal, via säker länk godkänd av Socialstyrelsen.

Therapist on computer

En KBT terapi tar oftast mellan 10-20 gånger beroende på problematik.


Under samtalen arbetar vi strukturerat och du kommer få möjlighet att ta upp det du anser viktigt att prata om och vi följer upp de uppgifter du fått arbeta med mellan samtalen för att se hur det gått.


Då det är viktigt att det känns bra för dig som klient får du också chans att känna efter och reflektera hur samtalet har varit och möjlighet att ge återkoppling på dina egna tankar och upplevelser.

Kostnad

Enskilt samtal, 45 min 1200 kr 

Par/familj, 90 min

1800 kr

OBS!

Samtal som avbokas senare än 24 timmar innan samt uteblivet samtal debiteras till fullt pris.