Så går det till

Så går det till

Bra att veta innan du bokar:

Samtalen är vanligtvis 45 minuter långa men kan anpassas utifrån problematik och behov. Är man två eller fler behövs oftast längre tid så att alla får tid att säga sitt, maxtid är dock 90 minuter.


Du behöver uppge ditt namn, telefonnummer,  mejladress hemadress och personnummer, men jag arbetar under sekretess och använder ett journalsystem som är godkänt av Socialstyrelsen.


Jag har anmälningsplikt som alla andra inom hälso- och sjukvården, skola eller socialtjänst.


Jag håller till i lokaler på S:t Olofsgatan 32E i Uppsala samt Upplandsgatan 38, i Stockholm. Jag erbjuder även videosamtal, via säker länk.


När du bokat en tid träffas vi 1-3 gånger för att göra en initial bedömning. Du får svara på frågor, kanske fylla i några formulär och beskriva det du behöver hjälp med. Tillsammans formar vi mål för din behandling och gör upp en plan för hur du ska kunna nå dina mål och uppskattar en tid för hur lång tid detta kan ta. 


En KBT behandling tar oftast mellan 5-20 gånger beroende på problematik.


Under samtalen arbetar vi strukturerat och du kommer få möjlighet att ta upp det du anser viktigt att prata om och vi följer upp de uppgifter du fått arbeta med mellan samtalen för att se hur det gått.


Då det är viktigt att det känns bra för dig som klient får du också chans att känna efter och reflektera hur samtalet har varit och möjlighet att ge återkoppling på dina egna tankar och upplevelser.

Kostnad

Enskilt samtal, 45 min 1200 kr 

Par/familj, 90 min

1800 kr

OBS!

Samtal som avbokas senare än 24 timmar innan samt uteblivet samtal debiteras till fullt pris.