Om mig/ Samarbeten

Om mig

Arbetet som beteendevetare och legitmerad psykoterapeut är givande.

Jag motiveras av att hjälpa till att se lösningar och hitta det som fungerar för att bygga hållbarhet i längden.


Innan du tar steget att boka terapi eller samtal kan det kännas svårt. Många frågor kan snurra runt, ”Vem ska man gå till och vad ska den personen tycka om mig?”, ”Hur mycket ska man berätta och kommer hen att förstå?”,

”Har jag rätt problematik?”, ”Vilken inriktning ska jag välja?”.

 

Mitt mål är att få det steget att kännas lite mindre. Jag gör mitt bästa för att få det att kännas okej och strävar efter ett bra samarbete.

När jag har kö rekommenderar jag även en annan lämplig terapeut.


Psychotherapist Erica Blyth withclient
Running therapist

Jag gillar idrott i många olika former och främst orientering (löpandes och på MTB) där jag både tränar och tävlar så mycket jag hinner.


Då jag brinner för att arbeta förebyggande tar även gärna emot klienter som vill arbete med detta eller nå nya höjder inom sin idrott.

Books

Mina utbildningar och vad jag arbetar med

Min grundutbildning är beteendevetare och jag är även legitimerad psykoterapeut.

Jag har erfarehet av att arbeta med familjer, par samt enkilda i alla faser i livets skeden bland annat från socialtjänsten, primärvården men även i egen regi.

Att arbeta förebyggande och med idrottare som fastnat i prestationsångest, ätstörningar eller vill stärka sig själv för att komma vidare i sin idrottsgren är något jag gillar. Andra områden som jag gärna arbetar med är bland anant PMS/PMDS, sexuell problematik, trauma, perfektionsim, stress och ångest.

Min grundutbildning en BA (Hons) i psykologi och sociologi, från University of Wales, United Kingdom. Denna utbildning är översatt till en kandidatexamen, vilket betyder att jag är en beteendevetare.

Jag är även legitmerad psykoterapeut med inriktning KBT. Detta är en magisterexamen, från Uppsala Universitet.


Då jag gillar att utbilda mig har jag även flertalet vidareutbildningar, dessa är främst inom socialt arbete och psykologi. En del av dessa är; MI, MI-coach, Circle of Security-Parenting, Signs of Safety och tränarutbildning.På två av mina arbetsplatser har jag genomgått en HBTQ+ certifiering.

Jag har stor vana att kommunicera på engelska och utför även behandlingar/terapi på engelska.


Hos mig kan du välja mellan att få psykoterapi, parterapi, familjebehandling eller stödjande samtal.

Nedan hittar du en lista med delar av det jag arbetar med:


Anknytning

Barns behov i centrum

Depression

Fobier, t ex socialångest

Hälsoångest

Idrottspsykologi

Kommunikation

Kris- och koflikthantering

Mental träning

PMS/PMDS

Problemlösning

Relationer

Sexuell hälsa

Självkänsla

Sorgebearbetning

Stress

Sömnsvårigheter

Trauma

Utmattning

Ångest

Ätstörningar

Metoder i samtalen

Psykologisk behandling är ett samlingsnamn för de metoder som är grundade på den psykologiska vetenskapen. Andra namn som används är KBT-terapi, terapi, behandling eller psykoterapi.

Jag använder mig främst från KBT, kognitiv beteende terapi, men även av bland annat CFT, compassion fokuserad terapi.

Det är inte alltid självklart varför du mår dåligt men tillsammans hjälps vi åt för att du ska må bättre.

Kognitiv beteendeterapi, KBT, har sin grund i inlärningspsykologin och är en form av psykoterapi som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi.
Begreppet KBT anger att tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu.

En KBT behandling är vanligtvis en korttidsterapi som kan variera mellan 10-20 sessioner beroende på problematik.

Vid en mer omfattande och långvarig problematik kan dock en längre behandling behövas. Tyngdpunkten i terapin ligger i att träna på nya beteenden, lära sig förstå att hantera dina känslor och bli medveten hur dina tankar påverkar ditt mående.


I KBT arbetar vi strukturerat och följer upp de uppgifter du fått arbeta med mellan samtalen. Terapeuten följer under psykoterapins gång upp att vi fortsätter arbetet mot rätt håll. Mot slutet av psykoterapin gör vi en plan för hur du fortsatt ska arbeta för ditt eget välmående. Vid behov bokar vi regelbundna uppföljningar.


Psykoterapeut, psykolog, behandlare eller coach?


Vem som helst kan kalla sig terapeut eller coach då detta inte är skyddade yrkestitlar. Därför är det viktigt att undersöka vilken utbildning den som behandlar dig har och om det har rätt kompetens.

En legitimation är en garanti för att du har en viss kunskapsnivå och anses lämplig att utöva ditt yrke samt har ett vård/behandlingsansvar. Om du allvarligt missköter dig kan din legitimation återkallas.


De som arbetar med psykologisk behandling kan ha olika utbildningar, till exempel psykolog eller psykoterapeut med olika grundutbildningar eller ha en grundutbildning i psykoterapi och gå i regelbunden handledning där handledaren tar behandlingsansvaret.

En psykolog har genomgått en femårig universitetsutbildning och därefter genomfört ett års tjänstgöring för att få sin legitimation. Yrkestiteln är skyddad av Socialstyrelsen.


För att bli legitimerad psykoterapeut behöver du först ha en examen på minst 180 högskolepoäng, detta motsvarar treårig universitetsutbildning på heltid och kan vara en examen som tex läkare, socionom eller beteendevetare.


Sedan krävs en grundkurs inom psykoterapi. Oftast är detta en utbildning på 1,5 år på deltid. I en psykologexamen är grundutbildningen inkluderad.


För att sedan kunna påbörja de fördjupade kunskaperna inom psykoterapi behöver terapeuten arbeta under handledning i ett människovårdande yrke i minst två års tid och genomgå egenterapi.


Den legitimationsgrundande utbildning pågår sedan på halvfart i tre åroch motsvarar 90 högskolepoäng, samtidigt som arbetet med sin grundutbildning fortsätter.

För att bli legitimerad psykoteraput tar det därför minst 10 års tid.

Även denna titel är skyddad av Socialstyrelsen.

Therapist writing with client

Jag samarbetar med

Cecilia Stavegård
Therapist Eva Mari Thomas
logo Nelum
Logo Andersson terapi
Logo Friskstugan

Cecilia Stavegård KBT  

Beteendevetare, leg. psykoterapeut och erbjuder psykoterapi i centrala Stockholm och Uppsala.

Cecilia har specialistkompetens inom ätstörningar och mångårig erfarenhet inom bland annat företagshälsa.

Eva-Mari Thomas är auktoriserad socionom och erbjuder samtalsterapi och föreläsningar på svenska och engelska i centrala Stockholm.

Eva-Mari erbjuder utbildningar med fokus på tonåringar utifrån Disa-metoden (Din Inre Styrka Aktiveras).

Nelum psykoterapi och parmottagning ligger i centrala Uppsala.

Nelum är en evidensbaserad integrativ mottagning som arbetar med KBT och PDT.

 

Andersson terapi & familjerådgivning

i Arninge, Täby är den lilla mottagningen med det stora hjärtat. 

Företaget har bland annat avtal med Vallentuna och Järfälla för familjerådgivning.

Friskstugan 

Ligger i Uppsala och är den lilla mottagningen med det stora utbudet. Här arbetar flera företagare med olika inriktning och erbjuder ett brett utbud på behandlingar.

Jag är medlem i och har avtal med

1177 logga
Logo BTF
Logo boka psykolog
Logga SF KBT

LOV avtal med Region Uppsala

Med en remiss kan du komma på samtal med högkostnadsskydd.


Beteendeterapeutiska föreningen, BTF Vars främsta syfte är att främja forskning på, utbildning i och praktik av metoder som baseras på KBT och beteendetarapi.

Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier, SfKBT 

är en intresseförening som vill främja kunskap, utbildning, forskning och praktik inom de kognitiva och beteendeterapeutiska terapierna.

Kaddio

Ett journalföringssystem och en vidoelänklösning som är godkänt av Socialstyrelsen.