Om mig

Om mig

Jag heter Erica Blyth och jag driver Blyth terapier.


Att arbeta med människor var något jag ville redan som barn men hur och med vad bestämde jag senare. Att få arbeta som terapeut är givande och jag motiveras av att hjälpa till att se lösningar och hitta det som fungerar för att bygga hållbarhet i längden.


Innan du tar steget att boka terapi eller samtal kan det kännas svårt. Många frågor kan snurra runt, ”Vem ska man gå till och vad ska den personen tycka om mig?”, ”Hur mycket ska man berätta och kommer hen att förstå?”, ”Har jag rätt problematik?”, ”Vilken inriktning ska jag välja?”.

 

Mitt mål är att få det steget att kännas lite mindre. Därför kostar första samtalet ingenting. Jag gör mitt bästa för att få det att kännas okej och strävar efter ett bra samarbete. Om det i alla fall inte känns rätt, för det känns faktiskt inte det med alla, så kan jag rekommendera en annan terapeut.

 


Vad jag bland annat arbetar med

Psykoterapi KBT

Depression

Fobier, t ex socialångest

Hälsoångest

PMS/PMSD

Stress

Sömnsvårigheter

Trauma

Utmattning

Ångest

Ätstörningar


Familjebehandling& Parterapi

Anknytning

Barns behov i centrum

Kommunikation

Kris- och konflikthantering

Relationer

Samtal

Kris

Konflikthantering

Mental träning

Problemlösning

Relationer

Självkänsla

Sorgebearbetning

Mina utbildningar och erfarenheter

Min grundutbildning är beteendevetare  och jag har en kandidatexamen/BA (Hons) i psykologi och sociologi, från University of Wales, UK.  Jag har stor vana att kommunicera på engelska och utför även  behandlingar/terapi på engelska.


Sedan har jag gått en grundutbildning i psykoterapi, ofta kallad steg-1, med inriktning KBT.

Jag har vidareutbildat mig inom både socialt arbete men även psykologi med utbildningar så som; MI, MI-coach, handledarutbildning, Circle of Security-Parenting, Signs of Safety med flera.

På två av mina arbetsplatser har jag genomgått en HBTQ+ certifiering.


Jag är även utbildad massör men har valt att i dagsläget inte arbeta aktivt med detta. Detta hjälper mig dock att se till helheten.


Jag går nu det tredje och sista året på Psykoterapeutprogrammet på Uppsala Universitet och blir klar legitimerad psykoterapeut våren 2022.

Jag har regelbunden handledning.


En kort period när jag var klar med grundutbildningen i psykoterapi arbetade jag som vikarierande behandlare på en ätstörningsklinik.

Efter det arbetade jag under flera års på ett HVB hem för familjer och arbetade då aktivt med miljöterapi, anknytning och samtal både i utredande och behandlande syfte med allt från nyfödda barn till tonåringar och deras föräldrar.


Under nästan 5 års tid arbetade jag sedan inom socialtjänsten med behandling av familjer. Arbetet kunde då vara enskilt, i grupp och/eller med hela eller delar av familjen med barn, ungdomar, vuxna och deras relationer och problematik som kan uppstå i vardagen. Vanlig problematik kunde vara våld och/eller neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Mycket fokus av arbetet handlade om att arbeta med motiverande samtal till förändringsarbete samt att ha barnens perspektiv och samla nätverket runt familjen för att underlätta situationer för barnen.


Jag har även under denna tid  handlett studenter och gått en kortare handledarutbildning samt planerat och varit ledare för egna kollegor i MI och utvecklingsarbete inom Signs of Safety.


Under min nuvarande utbildningstid har jag arbetat inom primärvården, vårdcentral, med psykisk ohälsa. I detta arbete ingår bland annat behandlingar av depression, ångest, stress, utmattning, ätstörning, relationsproblem, krissituationer och traumabearbeting med mera.


Vill du vet mer om mig eller har några frågor tveka inte att ta kontakt eller titta in på sociala medier.